Kurzy -závody

 25.5.2024 kurz "jak na překážky" stáj Žitná

MT park Koně pod Doubravou

těšíme se na Vás 🐴

první oficiální mountain trail závody v novém parku  8.6.2024 ŽITNÁ - Koně pod Doubravou

PROPOZICE

ZÁVODY CZECH MOUNTAIN TRAIL ŽITNÁ

Stáj Žitná 8.6. 2024

Místo konání:    Stáj Žitná, Žitná-Hracholusky 59, 38411 Hracholusky

Pořadatel :        Koně pod Doubravou z. s.

                           Hana Vozábalová, tel: + 420 730543960

                           pazderovahana@seznam.cz

Ředitel závodů: Hana Vozábalová

Rozhodčí CMT: Pavla Cihlová, Michala Konečná

Ostatní: zdravotník bude upřesněno + 155, veterinář na telefonu

SOUTĚŽE A STARTOVNÉ

Přihlášky: www.koneakce.cz

Uzávěrka přihlášek: neděle 2.6.2024

Platby: Administrativní poplatek 100 Kč /osobu ( bez ohledu na počet koní či startů v soutěži).

Změny po uzávěrce ve startovní listině 50 Kč, dodatečná přihlášení 100 Kč

           Přehled soutěží                                  věk                 cena/start

 1. MT Pony ruka do 120 cm                   12+                 350 Kč
 2. MT Mládež ruka (ML)                        8-14                 350 Kč
 3. MT Easy ruka (E)                                8+                  400 Kč
 4. MT Easy sedlo (E)                              8+                   400 Kč
 5. MT Medium ruka (M)                          8+                   400 Kč
 6. MT Medium sedlo (M)                        8+                   400 Kč
 7. MT Solid ruka (S)                               15+                   400 Kč
 8. MT Solid sedlo (S)                             15+                   400 Kč
 9. MT Extreme ruka (EX)                       15+                   400 Kč
 10. MT Extreme sedlo (EX)                     15+                   400 Kč
 11. MT Tandem (T)                                  15+                   400 Kč
 12. MT Bridleless (B)                                15+                   400 Kč
 13. Working race – ruka (WRR)              12+                    400 Kč
 14. Working race – lehký (WRL)             8+                     400 Kč
 15. Working race – junior (WRJ)            12-17                  400 Kč
 16. Working race – pokročilý (WRP)       18+                   400 Kč 

Slevy na startovné pro členy Czech Mountain Trail 10% budou odpočtené při platbě startovného.

Trénink 300 Kč/osobu. Objednává se v přihlášce (max. 4 koně souběžně v MT parku).Kůň smí trénovat max. 1 hodinu. Požadovaný čas tréninku uvádějte do poznámky v přihlášce. Pořadatel si vyhrazuje právo posunout požadovaný čas tréninku na později a omezit počet současně trénujících koní.

Ustájení:

 • Vlastní venkovní ohrádka - 200 Kč/ cena za oba dny pá+so (materiál na vlastní ohrádku, vlastní

            kbelík a seno).

 • Venkovní ohrádka – 500 Kč/ cena za oba dny pá+so, elektrický ohradník (vlastní kbelík na vodu).
 • Venkovní ohrádka společná – 400 Kč / 1 kůň, cena za oba dny pá+so (pro dva koně z jedné stáje*, vlastní kbelík).
 • V přihlášce uveďte druhého koně do poznámky.

Cena venkovní ohrádky za den / dny navíc 250,-/ 200,- den je možné po předchozí domluvě s pořadatelem.

V průběhu ustájení si krmení a úklid ohrádky zajišťuje soutěžící.

V ceně ustájení: seno, voda, sláma, úklid ohrádky po odjezdu.

INFORMACE K ZÁVODŮM:

 • Přejímka koní: pátek 7.6.2024 14:00 – 17:00 hod. Všichni koně musí mít platné vyšetření na AIE

           a očkování proti chřipce, obojí ne starší 12 měsíců. 

           Před vyložením koně je nutné předat průkaz koně s požadovanými vyšetřeními pořadateli.

           Kůň s jakýmikoli projevy chorob nebude vpuštěn do areálu.

 • Pro uskutečnění každé soutěže je nutná účast alespoň 3 startujících.
 • V každé soutěži obdrží umístnění do 3. místa stužky a věcné ceny.

            Další v pořadí do 6. místa obdrží stužku a cenu útěchy.

 • Soutěžící jsou povinni se seznámit se soutěžními pravidly Czech Mountain Trail na www.mountaintrail.cz
 • Jakékoliv dotazy ohledně soutěží a paternů je možné směřovat na schůzku soutěžících s rozhodčími

            před zahájení závodů.

ORGANIZACE ZÁVODŮ:

 • Prezentace v kanceláři v pátek 7.6.2024 v průběhu vašeho příjezdu. Nejdéle do 17:00 hodin (po domluvě i déle).
 • Platba startovného a výdej startovních čísel v pátek před závody na místě, případně v sobotu ráno.
 • Trénink před závody v pátek 7.6. 2024 od 14 hodin do 20 hodin.
 • Schůzka soutěžících s rozhodčími (povinná účast) v sobotu 8.6.2024 v 8:00 hodin.
 • Start soutěží: 8:20 hodin.
 • Během závodů jsou všichni povinni dodržovat vyhrazené prostory pro bezpečný průběh závodů.
 • Smluvní fotograf zajištěn po celou dobu závodů.
 • V případě trvale nepříznivého počasí budou závody zrušené nebo přesunuté na jiný termín.

Oblečení:

Startující by měl mít oblečení odpovídající nasedlání jeho koně (anglie, western), povinná je pokrývka hlavy(klobouk, kšiltovka, přilba). Ostatní viz pravidla CMT.

Bezpečnost:

 • Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně a zodpovídají za připravenost do přihlášených soutěží.
 • Soutěžící a ostatní účastníci závodů zodpovídají za škody způsobené jimi a jejich koňmi třetím osobám. Doporučujeme mít pro tyto účely uzavřené pojištění odpovědnosti.
 • Pořadatel nezodpovídá za úrazy lidí a koní způsobené jejich nepřipraveností k soutěžím, nevhodným chováním či jednáním, porušováním pravidel závodů či zásahem vyšší moci. Důrazně doporučujeme mít uzavřené odpovídající vlastní úrazové pojištění.
 • Povinné vybavení pro soutěžící do 18 let věku je uvedeno v pravidlech CMT.

Ostatní:

 • Každou způsobenou škodu je povinnost včas nahlásit provozovateli případně rozhodčím.
 • Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka nebo přihlašovatel.
 • Ve zvláštních případech, vyplívajících z neočekávaných nebo nepředvídaných podmínek, si organizátor vyhrazuje právo měnit tento rozpis. Každá taková změna bude bez prodlení sdělena všem soutěžícím.
 •  Přihlášením do závodů a zaplacením startovného účastníci souhlasí s podmínkami danými těmito      propozicemi. Dávají souhlas ke zpracováním osobních údajů pořadateli, ke zveřejnění fotografií jejich osoby na webových stránkách či Facebooku pořadatele. 
 • Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný. 

Parkování:

Ve vyhrazených prostorách u areálu MT parku.

Nocleh:

Vlastní stan / auto – pouze na vyhrazeném místě – poplatek 100Kč /osoba.

Penziony v okolí.

 www.penzionupepíčka.cz     

www.penziondvur.cz

Občerstvení bude zajištěno v areálu po dobu závodů.

Změna propozic je vyhrazena.


https://docs.google.com/forms/

CMT závody ŽITNÁ 8.6.2024 - Formuláře Google